DOKUMENTY - GDPR
General Data Protection Regulation - Obecné nařízení na ochranu osobních údajů, nařízení EU o všeobecné ochraně dat platné ve všech zemích EU od 25.5.2018.Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Doloplazy, okres Olomouc:
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava

kontaktní osoba:
Mojmír Carbol,
email: CarbolM@fsc-ov.cz

Koordinátor pro práva subjektů údajů:
Mgr. Bc. Jana Štefanová, ředitelka školy,
adresa: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace, Doloplazy 145, 783 56 Doloplazy, email: zs.doloplazy@email.cz, datová schránka: xbjmkxx

Sdělujeme zákonným zástupcům žáků školy, že Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, zpracovává pouze takové osobní údaje, ke kterým je zmocněna ze zákona. Proto je zákonný zástupce povinen tyto údaje škole poskytnout (škola k jejich zpracování nepotřebuje souhlas). V ostatních případech (například k aktivitám sloužícím k prezentaci školy na veřejnosti, uveřejňování výrobků žáků, fotografií) si škola vyžádá od zákonného zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů.


GDPR-Informační memorandumPoslední aktualizace 23. srpna 2018.