DOKUMENTY - Školní dokumenty
Dokumenty školy:

Název dokumentu
dokument v PDF
 
Školní řád (platný od 1.9.2017)
 
Vnitřní řád školní družiny (platný od 1.9.2017)
 
Provozní řád školní výdejny (platný od 1.9.2012, ve znění k 1.9.2017)
 
Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy (platný od 1.9.2017)
 
Výroční zpráva ZŠ Doloplazy za školní rok 2017/18
 


Formuláře ke stažení :

Název formuláře
formulář v PDF
 
Žádost o přestup žáka
Žádost o individuální vzdělávání žáka
Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky
Žádost o přeřazení žáka do vyššího ročníku
Žádost o osvobození z tělesné výchovy / plavání
Žádost o uvolnění žáka z vyučování (dovolená)
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na výuce plavání / sportovních akcích školy
Potvrzení zákonného zástupce o převzetí zodpovědnosti za své dítě při předčasném odchodu ze školy
Prohlášení o vzájemné shodě při zastupování žáka včetně určení příslušného zástupce dítěte
Zápisní list
Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole

Poslední aktualizace 16. října 2018.