PROJEKTY - Implementace etické výuky do vzdělávání
Projekt Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015

Realizace projektu, která probíhala po celý kalendářní rok 2015 stála, v souladu s naším plánem, na čtyřech navzájem propojených klíčových aktivitách:
  a) DVPP většiny pedagogického sboru
  b) Následné supervizi podporující učitelskou sebereflexi
  c) Posílení obsahu třídnických hodin o vybraná témata etické výchovy
  d) Podpora rodičů, a žáků domácího vzdělávání, na společných akcí učitelů - žáků a rodičů

Projekt směřoval k posílení metodických, vzdělávacích i osobnostních kompetencí učitelů školy, posílení jejich výchovného stylu, a tedy i další zlepšení sociálního klimatu na škole. To učitelé ukazovali během následné supervizev jejich hodinách, při následných rozhovorech s lektorem. Zakomponování některých témat etické výchovy do třídnických hodin prokazují učitelé ve shromážděných příkladech dobré praxe. Fotografie z akcí pořádaných pro rodiče a žáky školy dokumentují snahu učitelů o podporu rodičů a žáků na společných akcích školy.

Přílohy :
Věcné vyhodnocení projektu
Příklady dobré praxe
Projekt Etická výchova - Fotodokumentace