PROJEKTY - Nadační fond Veolia
Projekt Nadačního fondu Veolia 2017 - Stále s úsměvem, Aktivně po celý život

Během jarních měsíců se ZŠ Doloplazy zapojila do pokračovacího projektu Nadačního fondu Veolia - Stále s úsměvem, Aktivně po celý život. V tomto roce probíhá pilotní fáze programu (2015 - 2017). Škola vypracovala projekt, jehož hlavními cíli jsou:

  • Poskytovat všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na univerzitní úrovni
  • Reagovat na měnící se životní a společenské podmínky
  • Rozvíjet generační dialog
  • Udržet nabídku vzdělávání seniorů v mikroregionu Bystřička a v městě Olomouc

ZŠ Doloplazy je od roku 2013 Konzultačním střediskem VU3V (Virtuální univerzity 3. věku) Provozně ekonomické fakulty České zemědělské Univerzity v Praze. Svou nabídkou kurzů VU3V poskytuje stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště, hlavně seniorům Mikroregionu Bystřička - pro celkem 9. obcí. Studium zakládá na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobené charakteristickým specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Kromě studia Virtuální univerzity 3. věku škola nabízí seniorům semestrální vzdělávací kurzy počítačové, jazykové a zdravotní - kondiční cvičení. V akademickém roce 2016 škola začala spolupracovat s Krajskou radou seniorů Olomouckého kraje a nově tak otevřela pro 40 studentů kurz VU3V v Olomouci.

ZŠ Doloplazy získala na realizaci předloženého projektu celkovou částku 50.000 Kč.
Granty byly poskytnuty na základě uzavřeného výběrového zřízení. Podpora je zaměřena do regionů, v kterých působí společnosti skupiny Veolia. Za poskytnutý finanční grant nabídneme v měsíci lednu 2018 studentům VU3V historicky poslední závěrečný seminář studia s kulturním programem (cca 300-500 studentů), řekla autorka projektu VU3V Jana Štefanová.Projekt Nadačního fondu Veolia 2016 - Stále s úsměvem, Aktivně po celý život

Projekt "Univerzitní obec třetího věku" podpořil NF Veolia z programu Stále s úsměvem - Aktivně po celý život.


Během jarních měsíců se ZŠ Doloplazy zapojila do projektu Nadačního fondu Veolia - Stále s úsměvem, Aktivně po celý život. V tomto roce probíhá pilotní fáze programu (2015 - 2017).
Škola vypracovala projekt, jehož hlavními cíli jsou:

  • Poskytovat všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na univerzitní úrovni
  • Podporovat fyzickou a psychickou kondici, „bio-psycho-sociální” rozvoj osobnosti
  • Reagovat na měnící se životní a společenské podmínky
  • Rozvíjet generační dialog
  • Rozšířit nabídku vzdělávání seniorů v blízkém okolí mikroregionu Bystřička

„V květnu 2016 probíhaly v Praze, Florentinu, prezentace samotných projektů, kdy v druhém ročníku programu bylo celkem podpořeno 20 organizací částkou vyšší než jeden milion korun.
ZŠ Doloplazy získala na realizaci předloženého projektu celkovou částku 70.000 Kč.
Za poskytnutý finanční grant nabídneme studentům VU3V bezplatné studium zimního semestru 2016/2017, zrealizujeme pro ně jednodenní kulturně poznávací zájezd a zakoupíme technické vybavení pro výuku v seminářích“, řekla autorka projektu VU3V Jana Štefanová.

Granty byly poskytnuty na základě UZAVŘENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (nadační fond oslovuje předem vybrané subjekty s nabídkou účasti na výběrovém řízení). Podpora je zaměřena do regionů, v kterých působí společnosti skupiny Veolia.