VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU - Fotografie z akcí
- Začátky VU3V v ZŠ Doloplazy    GALERIE

- První promoce v Praze na ČZU    GALERIE

- Seminář VU3V v Doloplazích    GALERIE

- Druhá promoce v Praze na ČZU    GALERIE

- Účast VU3V na 1. SHS v Olomouci    GALERIE

- Třetí promoce na ČZU    GALERIE

- II.sportovní hry seniorů Olomouckého kraje    GALERIE

- Sportovní hry seniorů v Praze    GALERIE

Poslední aktualizace 6. září 2017.