ZÁJMOVÉ KROUŽKY 1. POLOLETÍ

  P O N D Ě L Í

KYTARA pro pokročilé / Fabianová, 13.00-13.45 hod

POČÍTAČE 3. - 5. třída / Navrátil, 13.00-13.45 hod

  Ú T E R Ý

  S T Ř E D A

KYTARA pro začátečníky a mírně pokročilé / Fabianová, 13.00 - 13.45 hod

KLUB ČTENÁŘŮ / Nováková, 13.45-14.30 hod

ANGLICKY S ÚSMĚVEM pro 3. - 5. třídu / Nováková, 14.30-15.15 hod

  Č T V R T E K

LOGOPEDIE HROU / Samojlovičová; 11.50-12.35 hod

DRAMATICKÝ KROUŽEK 1. - 3. třída / Samojlovičová, 14.00-15.30 hod, 1 x 14 dní-sudý týden

DRAMATICKÝ KROUŽEK 4. - 5. třída / Samojlovičová, 14.00-15.30 hod, 1 x 14 dní-lichý týden

KERAMIKA 1.- 3. třída / Zahrádková, 13.00-14.30 hod, 1 x 14 dní-lichý týden

KERAMIKA 4.- 5. třída / Zahrádková, 14.00-15.30 hod, 1 x 14 dní-sudý týden

  P Á T E K

TANEČNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK 1. - 3. třída / Stříbná, 13.00-14.00 hod

TANEČNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK 4. - 5. třída / Stříbná, 14.00-15.00 hod

FLORBAL / Štefan, 14.00-18.00 hod


Poslední aktualizace 13. prosince 2018.